Norsk Affenpinscher Klubb

Dette skjer

 • 04.09.2019 
 • Alvorlig sykdom er påvist hos flere hunder i Oslo-området

   - Les mer om dette inne på sidene til Norsk Kennel Klub


 • 05.02.2019
 • Har du fornyet medlemskapet ditt?

  Takk til alle dere som har fornyet medlemskapet i Norsk Affenpinscher Klubb.

  Til deg som kanskje har glemt det, eller tenker at det ikke er noe for meg, og til nye affenpinscher-eiere, gir vi denne påminnelsen.

  Vi er fortsatt en liten klubb og trenger den støtten vi kan få, også økonomisk.

  Som medlem i klubben får du delta på klubbens kurs og arrangementer til redusert pris. For eksempel trimmekurs, handlerkurs og valpekurs. Noen ganger får medlemmer gratis tilbud til enkelte aktiviteter. Deltar du på noe av dette i løpet av året, kan du fort ha spart inn kontingenten.

  Du får medlemsbladet vårt 4 ganger i året, og siden du samtidig er medlem i NKK, får du også medlemsbladet der, Hundesport 4 ganger i året, altså 8 blader i året med nyttig og interessant lesestoff.

  Fra og med i år og årene framover, arrangerer klubben offisiell utstilling med stort cert. Det årlige AffenpinscherTreffet fortsetter dessuten som før.

  Som medlem i NAPK kan du bruke stemmeretten din på årsmøtene, kan du ikke selv være tilstede, kan du sende med en fullmakt og forhåndsstemme ved valg. Som medlem kan du også sende forslag til saker du ønsker behandlet på årsmøtet og du kan sende forslag til kandidater til styret og andre verv.

  Du kan også sende ønsker og forslag til styret, som vil behandle dem i styremøter.

  Som medlem i raseklubben din, kan du til enhver tid kontakte klubben for råd og veiledning, enten du er oppdretter, deltar i aktiviteter med affenpinscheren din, eller rett og slett lurer på noe om hunden din eller rasen generelt.

  Har du spørsmål om medlemskap eller annet, kontakt oss på post.napk@hotmail.com 

  Les mer om oss på klubbens hjemmeside www.norskaffenpinscherklubb.no


 • 21.12.2018 Informasjon om Årsmøte 2019 
 • 08.11.2017 Ny hjemmeside publiseres 
 • 31.10.2017 Søknaden ble fremlagt for NKKs hovedstyre i møte 19. oktober, og Hovedstyret gjorde følgende vedtak (sak 134/2017): «Norsk Affenpinscherklubb opptas som medlemsklubb i NKK og gis forvaltningsansvaret for rasen Affenpinscher. Medlemskapet gjelder fra 1.1.2018»  
 • 14.09.2017 Norsk Affenpinscher Klubb stiftes