Norsk Affenpinscher Klubb

Årets Hund

Regler for årets hund

Regler for alle klasser
  • Hundens hovedeier må være medlem i NAPK
  • Årets hund vil bli utlyst på klubbens hjemmeside, i Affenpinscher Nytt og på klubbens Facebook sider.
  • Det er de 5 beste utstillingene i Norge som gjelder. 
  • OBS Når det gjelder junior og veteran så gjelder ikke poengsummen de får i  Årets Junior og Årets Veteran inn i Årets Hund konkurransen.
  • Ved poenglikhet deles plasseringen.
  • Om ikke gruppe- og BIS-plasseringer er registrert inne på dogweb må det sendes inn til post.napk@hotmail.com  for at disse skal bli regnet med, da disse ikke står på kritikkskjemaet. Blir ikke dette gjort vil det ikke legges til i ettertid.
  • Årets Hund konkurransen omfatter alle offisielle utstillinger arrangert av NKK og medlemsklubber/forbund.
  • Det gis ikke poeng for CERT, Res.CERT, CACIB eller Res.CACIB.


VALP
BIR 15 poeng
BIM - 13 poeng
2BHV/2BTV - 7 poeng
3BHV/3BTV - 5 poeng
4BHV/4BTV - 3 poeng

HP - 10 poeng

BIG 1 - 15 poeng
BIG 2 - 9 poeng
BIG 3 - 8 poeng
BIG 4 - 7 poeng

BIS 1 - 20 poeng
BIS 2 - 15 poeng
BIS 3 - 14 poeng
BIS 4 - 13 poeng

JUNIOR

BIR - 15 poeng + 1 poeng pr slagne konkurrenter i rasen, hanner og tisper.
BIM - 13 poeng + 1 poeng pr slagne konkurrenter innen samme kjønn.
2BH/2BT - 7 poeng + 1 poeng pr slagne konkurrenter innen samme kjønn
3BH/3BT - 5 poeng + 1 poeng pr slagne konkurrenter innen samme kjønn.
4BH/4BT - 2 poeng + 1 poeng pr slagne konkurrenter innen samme kjønn.

EXC1 - 4 poeng 
EXC2 - 3 poeng 
EXC3 - 2 poeng 
EXC4 - 1 poeng 

CK - 10 poeng

BIG 1 - 15 poeng
BIG 2 - 9 poeng
BIG 3 - 8 poeng
BIG 4 - 7 poeng

BIS 1 - 20 poeng
BIS 2 - 15 poeng
BIS 3 - 14 poeng
BIS 4 - 13 poeng

ÅRETS UTSTILLINGSHUND

BIR - 15 poeng + 1 poeng pr slagne konkurrenter i rasen, hanner og tisper.
BIM - 13 poeng + 1 poeng pr slagne konkurrenter innen samme kjønn.
2BH/2BT - 7 poeng + 1 poeng pr slagne konkurrenter innen samme kjønn
3BH/3BT - 5 poeng + 1 poeng pr slagne konkurrenter innen samme kjønn.
4BH/4BT - 2 poeng + 1 poeng pr slagne konkurrenter innen samme kjønn.

CK - 10 poeng

BIG 1 - 15 poeng
BIG 2 - 9 poeng
BIG 3 - 8 poeng
BIG 4 - 7 poeng

BIS 1 - 20 poeng
BIS 2 - 15 poeng
BIS 3 - 14 poeng
BIS 4 - 13 poeng

VETERAN
BIR veteran - 15 poeng + 1 poeng pr slagne konkurrenter i rasen, hanner og tisper.
BIM veteran - 13 poeng + 1 poeng pr slagne konkurrenter innen samme kjønn.
2BHV/2BTV - 7 poeng + 1 poeng pr slagne konkurrenter inne. samme kjønn.
3BHV/3BTV - 5 poeng + 1 poeng pr slagne konkurrenter innen samme kjønn.
4BHV/4BTV - 2 poeng + 1 poeng pr slagne konkurrenter innen samme kjønn.

EXC1 - 4 poeng
EXC2 - 3 poeng
EXC3 - 2 poeng
EXC4 - 1 poeng

CK - 10 poeng

BIS 1 - 20 poeng
BIS 2 - 15 poeng
BIS 3 - 14 poeng
BIS 4 - 13 poeng

ÅRETS AVLSHUND
Beste avlshund regnes på de voksne avkommenes sammenlagte poengsum, men kun 5 avkom regnes med.

ÅRETS OPPDRETTER
Resultater regnes på de voksne avkommenes sammenlagte poengsum og hund(er) fra samme oppdretter for å være med i kåringen Årets oppdretter. Det er maks resultater fra 5 hunder som blir regnet med.