Norsk Affenpinscher Klubb

Årets Hund

Regler for årets hund

Regler for alle klasser
 • Frist for påmelding til Årets Hund 2021 er 10.januar 2022.
 • Hundens eier må være medlem i NAPK
 • Årets hund vil bli utlyst på klubbens hjemmeside, i Affenpinscher Nytt og på klubbens Facebook sider.
 • Det er de 5 beste utstillingene i Norge som gjelder. 
 • OBS Når det gjelder junior og veteran så gjelder ikke poengsummen de får i  Årets Junior og Årets Veteran inn i Årets Hund konkurransen.
 • Ved poenglikhet deles plasseringen.
 • Påmelding sendes på e-post til aretshund.napk@hotmail.com 
 • Om ikke gruppe- og BIS-plasseringer er registrert inne på dogweb må det sendes inn til aretshund.napk@hotmail.com for at disse skal bli regnet med, da disse ikke står på kritikkskjemaet. Blir ikke dette gjort vil det ikke legges til i ettertid.
 • Gjelder Junior. En hund som stilles i juniorklassen kan være med i konkurransen Årets junior. BIR/BIM junior telles ikke med i konkurransen. Man blir automatisk med i konkurransen om Årets Hund om ikke annet er gitt beskjed om.
 • Årets Hund konkurransen omfatter alle offisielle utstillinger arrangert av NKK og medlemsklubber/forbund.
 • Det gis ikke poeng for CERT, Res.CERT, CACIB eller Res.CACIB.
 • Gjelder veteran. BIR veteran/BIM veteran og BIS-plasseringer må meldes inn til aretshund.napk@hotmail.com på følgende måte:
              Navn og reg.nr på veteran
              Dato for utstillingen
              Sted og arrangerende klubb
              Dommer
              Resultat
              Skal en veteran også delta i Årets Hund det skrives på påmeldingen.

ALLE SOM MELDER PÅ MÅ SENDE INN EN E-POST PER HUND OG MARKERE EMNEFELTET MED HUNDENS STAMTAVLENAVN OG HVILKEN KLASSE HUNDEN MELDES PÅ I.
EKS: MINSIN HUND - VALP

VALP
BIR 15 poeng
BIM - 13 poeng
2BHV/2BTV - 7 poeng
3BHV/3BTV - 5 poeng
4BHV/4BTV - 3 poeng

HP - 10 poeng

BIG 1 - 15 poeng
BIG 2 - 9 poeng
BIG 3 - 8 poeng
BIG 4 - 7 poeng

BIS 1 - 20 poeng
BIS 2 - 15 poeng
BIS 3 - 14 poeng
BIS 4 - 13 poeng

JUNIOR

BIR - 15 poeng + 1 poeng pr slagne konkurrenter i rasen, hanner og tisper.
BIM - 13 poeng + 1 poeng pr slagne konkurrenter innen samme kjønn.
2BH/2BT - 7 poeng + 1 poeng pr slagne konkurrenter innen samme kjønn
3BH/3BT - 5 poeng + 1 poeng pr slagne konkurrenter innen samme kjønn.
4BH/4BT - 2 poeng + 1 poeng pr slagne konkurrenter innen samme kjønn.

EXC1 - 4 poeng 
EXC2 - 3 poeng 
EXC3 - 2 poeng 
EXC4 - 1 poeng 

CK - 10 poeng

BIG 1 - 15 poeng
BIG 2 - 9 poeng
BIG 3 - 8 poeng
BIG 4 - 7 poeng

BIS 1 - 20 poeng
BIS 2 - 15 poeng
BIS 3 - 14 poeng
BIS 4 - 13 poeng

ÅRETS UTSTILLINGSHUND

BIR - 15 poeng + 1 poeng pr slagne konkurrenter i rasen, hanner og tisper.
BIM - 13 poeng + 1 poeng pr slagne konkurrenter innen samme kjønn.
2BH/2BT - 7 poeng + 1 poeng pr slagne konkurrenter innen samme kjønn
3BH/3BT - 5 poeng + 1 poeng pr slagne konkurrenter innen samme kjønn.
4BH/4BT - 2 poeng + 1 poeng pr slagne konkurrenter innen samme kjønn.

CK - 10 poeng

BIG 1 - 15 poeng
BIG 2 - 9 poeng
BIG 3 - 8 poeng
BIG 4 - 7 poeng

BIS 1 - 20 poeng
BIS 2 - 15 poeng
BIS 3 - 14 poeng
BIS 4 - 13 poeng

VETERAN
BIR veteran - 15 poeng + 1 poeng pr slagne konkurrenter i rasen, hanner og tisper.
BIM veteran - 13 poeng + 1 poeng pr slagne konkurrenter innen samme kjønn.
2BHV/2BTV - 7 poeng + 1 poeng pr slagne konkurrenter inne. samme kjønn.
3BHV/3BTV - 5 poeng + 1 poeng pr slagne konkurrenter innen samme kjønn.
4BHV/4BTV - 2 poeng + 1 poeng pr slagne konkurrenter innen samme kjønn.

EXC1 - 4 poeng
EXC2 - 3 poeng
EXC3 - 2 poeng
EXC4 - 1 poeng

CK - 10 poeng

BIS 1 - 20 poeng
BIS 2 - 15 poeng
BIS 3 - 14 poeng
BIS 4 - 13 poeng

ÅRETS AVLSHUND
Beste avlshund regnes på de voksne avkommenes sammenlagte poengsum, men kun 5 avkom regnes med. Konkurransen krever ingen påmelding.

ÅRETS OPPDRETTER
Resultater regnes på de voksne avkommenes sammenlagte poengsum og hund(er) fra samme oppdretter for å være med i kåringen Årets oppdretter. Man trenger ikke å melde på til denne kåringen. Det er maks resultater fra 5 hunder som blir regnet med.