Norsk Affenpinscher Klubb

Gjelder fra 01.01.2018. da klubben overtar forvaltningsansvaret for rasen.


Retningslinjer for avl og godkjenning av kull.

Hovedeier av tispen må være medlem av NAPK og hele tiden følge NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett.

Kun hunder som er funksjonelt og mentalt friske skal brukes i avl.

Det skal ikke dobles på feil og mangler

Alle avlsdyr skal være patellasjekket før parring og tidligst ved 1 års alder. Begge avlsdyrene skal ha patella 0/0. 

OBS! Det innføres krav om offisiell patellastatus for foreldredyr for registrering av valper av rasen affenpinscher. Undersøkelsen må være gjort ved minimum 12 måneders alder av veterinær som har avtale med NKK slik at resultatet blir registrert på DogWeb. Gjelder fra 01.03.2021.

Alle avlsdyr skal være øyelyst og kun gyldig ECVO-attest godkjennes. Begge avlsdyrene må være øyelyste FRI for øyesykdommer. Avlsdyrene skal øyelyses før parring og attesten skal ikke være eldre enn 2 år ved parringstidspunktet. Ved bruk av hannhunder eldre enn 9 år godkjennes attester som er eldre enn 2 år dersom siste øyelysning ble gjort ved 7-års alder.

Alle avlsdyr skal ha en hjerteauskultasjonsattest ikke eldre enn 2 år. Har avlsdyret en bilyd på hjertet så må dette utredes av spesialist før hunden godkjennes i avl.

Tispen skal være minst 18 måneder ved paring. Hannhunder skal være fylt 12 måneder.

Ved inseminering hvor hannhund er død, vedlegges alle data som finnes og godkjenning vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Innavlsgraden på kullet skal ikke overstige 6,25%.

Innsendelse av godkjenning på kull må skje før valpene er 8 uker.

Det kan søkes om dispensasjon dersom krav ikke er oppfylt. Dispensasjonssøknaden sendes avlsrådet, som behandler hver søknad individuelt og videresender denne til styret som tar en endelig avgjørelse. Er du i tvil, rådfør deg med avlsrådet før du parer din hund.

For HD gjelder at den enkelte hundeeier følger med på bevegelsesmønsteret på sin hund, og ved mistanke får den røntget. 

Rasestandard skal følges.

Søknad om godkjenning av kull sendes til avlsrådets E-post napk.avl@outlook.com 

Vil du ha ditt godkjente kull lagt ut på hjemmesiden gir du beskjed om dette.

OBS! Skjemaene våre er kun der for hjelp. Har man ikke mulighet til å sende inn skjema så pass på at alle opplysninger følger med i søknaden som sendes inn.

Vedtatt av styret i NAPK 01.01.2018.