Norsk Affenpinscher Klubb

Årsmøte

ÅRSMØTET 2019. 

Norsk Affenpinscherklubb ønsker velkommen til årsmøte torsdag 14.mars kl. 19.00 i NKKs lokaler i Nordåsveien 5, 1251 Oslo. 

Det er kun oppgitte saker eller forslag som kan behandles. 

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for 2019 har møterett og stemmerett på årsmøtet. 

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, ved forhåndsstemme eller ved fullmakt. 

Fullmakt, maksimum 2 fullmakter pr. fremmøtt person. 

Forhåndsstemmer kan kun brukes ved valg og må sendes pr. post og må være hos klubben senest 2 dager før årsmøtet dvs. 12.mars. 

Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato dvs. 7. februar. Sendes til valgkomite.napk@hotmail.com 

Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato dvs. 7. februar. Sendes til post.napk@hotmail.com 

NB! HUSK at all post nå går som B-post.

Vel møtt.

Se under vedleggene som er sendt ut