Norsk Affenpinscher Klubb

Årsmøte

ÅRSMØTET 2020. 

Norsk Affenpinscherklubb ønsker velkommen til årsmøte lørdag 29.februar på Letohallen, Dal i Eidsvoll.

Det er kun oppgitte saker eller forslag som kan behandles. 

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år årsmøtet avholdes og har vært medlem i minst 1 uke har møterett og stemmerett på årsmøtet.

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, ved forhåndsstemme eller ved fullmakt. 

Fullmakt, maksimum 2 fullmakter pr. fremmøtt person. 

Forhåndsstemmer kan kun brukes ved valg og må sendes pr. post og må være hos klubben senest    4 dager før årsmøtet dvs. 24.februar. 

Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato dvs.   1. februar. Sendes til valgkomite.napk@hotmail.com 

Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato dvs.           1. februar. Sendes til post.napk@hotmail.com 

NB! HUSK at all post nå går som B-post.

Vel møtt.