Norsk Affenpinscher Klubb

Årsmøte

ÅRSMØTET 2024. 

Norsk Affenpinscherklubb ønsker velkommen til årsmøte torsdag 7.mars 2024. Årsmøtet vil bli holdt digitalt.

Det er kun oppgitte saker eller forslag som kan behandles. 

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år årsmøtet avholdes og har vært medlem i minst 1 uke har møterett og stemmerett på årsmøtet.

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, ved forhåndsstemme eller ved fullmakt. 

Fullmakt, maksimum 2 fullmakter pr. fremmøtt person. 

Forhåndsstemmer kan kun brukes ved valg og må sendes pr. post og må være hos klubben senest  6 dager før årsmøtet dvs. 1. mars. 

Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato dvs. 8. februar. Sendes til valgkomite.napk@hotmail.com 

Styremedlemmer på valg

Nestleder Kari Brønn Lysholm (velges for 2 år)
Styremedlem Grete L. Hansen (velges for 2 år)
Varamedlem Siri Skogland (velges for 2 år)

Revisor på valg

Alfred Hove

Vararevisor på valg

Tor A. Jacobsen  (velges for 1 år) 

Valgkomitemedlemmer på valg

Liss Bodil Olsen (velges for 2 år)

Marit Hofstad Johansen (velges for 2 år)

Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato dvs. 8. februar. Sendes til post.napk@hotmail.com 

NB! HUSK at all post nå går som B-post.

Vel møtt.