Norsk Affenpinscher Klubb

Årsmøte

ÅRSMØTET 2021. 

Norsk Affenpinscherklubb ønsker velkommen til årsmøte fredag 30.april 2021. Årsmøtet vil bli holdt digitalt.

Det er kun oppgitte saker eller forslag som kan behandles. 

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år årsmøtet avholdes og har vært medlem i minst 1 uke har møterett og stemmerett på årsmøtet.

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, ved forhåndsstemme eller ved fullmakt. 

Fullmakt, maksimum 2 fullmakter pr. fremmøtt person. 

Forhåndsstemmer kan kun brukes ved valg og må sendes pr. post og må være hos klubben senest  4 dager før årsmøtet dvs. 26. april. 

Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato dvs. 2. april. Sendes til valgkomite.napk@hotmail.com 

Styremedlemmer på valg

Leder Ingunn Axelsen (velges for 2 år)
Styremedlem Tor A. Jacobsen (velges for 2 år)
Styremedlem Elisabeth Rude-Evensen (velges for 2 år)
Varamedlem Lars Lødøen (velges for 2 år)
Varamedlem Anne Enoksen (velges for 1 år)
Vararevisor på valg
Rita Gulliksen (velges for 1 år)
Valgkomitemedlemmer på valg
Ann Jorunn Sivertsen (velges for 1 år)
Varamedlem Linn Berenguer (velges for 1 år)

Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato dvs. 2. april. Sendes til post.napk@hotmail.com 

NB! HUSK at all post nå går som B-post.

Vel møtt.