Norsk Affenpinscher Klubb

Nytt fra styret

 • 18.07.2018 NKK gir dispensasjon til at klubben kan avholde en utstilling for egen rase i 2019.
 •  03.07.2018 Da skal det være i orden å få registrert affenpinschervalper i de fargene de er født i. Mer forklaring om fargevalg med bilder vil komme så fort vi har fått alle bildene i fra USA.  
 • 02.07.2018    Årsmøtet  
 • Klubbens første Årsmøte vil bli holdt 18. august 2018 samme helg som NKKs utstilling på Lillehammer. Det vil bli funnet lokaler nær Oslo og så fort vi har dette klart vil det bli opplyst om hvor, på hjemmesiden og på facebook siden vår. 
 • Forslag til kandidater til valgene må være klubben i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato, dvs. senest 14. juli. 
 • Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato, dvs. senest 14. juli. 
 • Styret vil innkalle til årsmøte senest 3 uker før møtedato, dvs. senest 28. juli. 
 • De som er på valg er: 
 • Eirik Huse - nestformann 
 • Grete L. Hansen - styremedlem (sekretær) 
 • Kari Brønn Lysholm - varamedlem
 • 24.01.2018 Valpeformidler er Nina Glommen
 • 09.01. 2018 Avlsrådet består av Vibeke Iversen og Kari B. Lysholm
 • 13.12.2017 Klubben fikk godkjent søknaden om å få delta i grasrotandel i Norsk Tipping
 • 08.11.2017 Styret vedtok klubbens avlsregler. Se på siden Avl